Jaarlijkse actie

Bijbels onderwijs in Pakistan

Jaarlijkse actie

Jaarlijks wordt er een actie georganiseerd waar de zondagsscholen gezamenlijk voor kunnen sparen. In 2021/2022 wordt de actie gehouden voor de GZB met als doel: 'Naar school in Pakistan'.

Met uw steun helpen we zes christelijke basisscholen, die met weinig middelen en vaak beperkte ruimte de kinderen goed en christelijk onderwijs willen geven.

Bid voor de kinderen en hun ouders en onderwijzers in Pakistan.

Ons rekeningnummer voor de jaarlijkse actie van de zondagsscholen is:
IBAN NL14 INGB 0000 4158 98
t.n.v. Stichting Hervormd Bondsbureau inzake actie Zondagsscholen en naam gemeente

Materialen en downloads

Download hieronder materiaal dat u op de zondagsschool kunt gebruiken. Onder de downloads zullen ook filmpjes toegevoegd worden.

Bekijk de video over het project
In Pakistan leven veel mensen in achterstandswijken rond de grote steden. In één zo’n wijk in Islamabad wonen 1000 christelijke families, die door de overheid en de samenleving genegeerd en achtergesteld worden. Voor de kinderen van 3-6 jaar is nu door een lokale kerk een kleuterschool opgericht, waar ze christelijk onderwijs krijgen. Lange termijn doel van de school is om uit te groeien tot een volledige basisschool.