Onze Hervormde Zondagsschool

Maandblad voor allen die betrokken zijn bij het zondagsschoolwerk

Onze Hervormde Zondagsschool is een maandelijkse uitgave van de bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag. Het blad opent met een meditatie van de voorzitter. Daarna volgt de vertelstof op de zondagsschool voor meestal vier weken, dat correspondeert met de roosters voor de verschillende leeftijdsgroepen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) van de bond. De vertelstof voor een zondag begint met een uitleg/exegese van het Bijbelgedeelte door een predikant, daarna volgen de vertelschets, geschreven door verschillende medewerkers werkzaam in het onderwijs. Hierbij wordt ook vermeld wat als verwerking van de vertelling met de kinderen gedaan kan worden. Het blad bevat ook iedere maand een bijdrage ‘Uit het land van de Bijbel' waarin nader op een Bijbelse persoon, plaats of voorwerp wordt ingegaan.

Verder worden de plaats en data van kadercursussen genoemd en is er in het blad ruimte voor organisatienieuws. Ook is er een rubriek ‘Boekbesprekingen' waar nieuwe boeken worden beoordeeld, een met het oog op het Kerstfeest veel gelezen rubriek! Het blad sluit altijd af met de stand van zaken rond de jaarlijkse actie van de Zondagsscholenbond.

‘Onze Hervormde Zondagsschool' ontvangt in het land grote waardering en mag een belangrijk hulpmiddel zijn bij het zondagsschoolwerk van (hersteld) hervormde gemeenten en ook van de Gereformeerde Gemeenten.

Met knikkende knieën en trillende handen stond ze voor een groep van zo’n 150 luisteraars. Annelies de Jong uit Ouddorp vertelde op eerste pinksterdag een Bijbelverhaal aan alle kinderen van de zondagsschool. „Ik kon een speld horen vallen. Er was volledige aandacht voor het Woord van God. Bijzonder!”
De voorbereiding van een verhaal vindt Annelies heel belangrijk. Daarvoor gebruikt ze de Bijbel en het blad Onze Hervormde Zondagsschool. „Als ik goed heb voorbereid, zit ik beter in het verhaal. Ik merk dat de kinderen daardoor aandachtiger luisteren.” Door het luisteren naar verhalen krijgen kinderen Bijbelkennis. „Ook leren ze wat de Heere voor hen overheeft: Zijn leven! Ze gaan de wonderen herkennen die Hij heeft gedaan en nog doet.”
Het vertellen heeft voor Annelies een dubbele werking. „Steeds weer leer ik nieuwe dingen uit het Woord van God. Tijdens het voorbereiden kom ik erachter dat ik nog veel niet weet.” Annelies vertelt de Bijbelverhalen in afhankelijkheid van de Heere. „In Johannes 15 zegt de Heere Jezus: „Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.” Die tekst geef ik graag mee aan andere vertellers.”Hoofdredacteur
J. Witvliet
Oldebroek

Eindredacteur
Ds. N.A Donselaar
Nijkerk

Abonnementsprijs
De abonnementsprijs van Onze Hervormde Zondagsschool bedraagt € 29,95 per jaar.
Adreswijzigingen kunt u melden aan het Bondsbureau.
Eventuele mutaties dienen voor 1 november te worden doorgegeven, bij voorkeur per e-mail aan:

Hervormd Bondsbureau
Beatrixstraat 20a
3862 DB Nijkerk
Telefoon: 033-245 66 99
e-mail: Bondsbureau@filternet.nl

 

 

Gerelateerde producten:

Deel deze pagina: