Schatten voor Malawi

Onderwijs aan kinderen In steeds meer gemeenten wordt zondagsschool gegeven, zonder materialen… Maar wel met een doel: kinderen vertrouwd maken met de schatten uit het Woord! Er is dringend behoefte aan basismateriaal om een vertelling uit voor te bereiden.

Tijdens de toerustingsbijeenkomst in de Aker te Putten is de opbrengst actie schatten voor Malawi bekend gemaakt totaal € 23.881,20. Als dank kregen we prachtige gezang van kinderen uit Malawi. Al 1200 kinderbijbels zijn gedrukt en uitgereikt.


Malawi

Een van de armste landen ter wereld en toch het ‘warme hart van Afrika’ genoemd.

De RPC in Malawi telt 220 gemeenten, verspreid over het midden en zuiden van het land. De ZHHK ondersteunt met name de Bijbelschool in Zomba, zodat mannen opgeleid kunnen worden tot evangelist en predikant.

 

Project ‘Schatten voor Malawi’

De vertaling van de kinderbijbel van H. van Dam in het Chichewa is bijna gereed. Zodra de vertaling klaar is zal hij verspreid worden onder alle gemeenten van de RPC.  Het doel: in totaal 1100 kinderbijbels met daarbij toerusting voor leiders in de gemeenten.

 
ActiemateriaalOns gironummer voor de jaarlijkse actie van de zondagsscholen is:
NL14 INGB 0000 4158 98
t.n.v. Stichting Hervormd Bondsbureau
inzake actienr. Zondagsscholen,
Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk (Gld.)

Gerelateerde producten:

Deel deze pagina: