21-03-2017

Gezamenlijke vergadering van leidinggevenden en besturen Streek Rotterdam te Barendrecht

Op DV dinsdag 21 maart 2017 19.30 uur  hoopt de Streek Rotterdam een streekbijeenkomst te houden. Leo van der Kolk, lid van het hoofdbestuur, hoopt voor ons te spreken over ‘Wat is een goed zondagsschooluur’  

UITNODIGING

streekbijeenkomst

Datum: DV 21 maart 2017

Plaats: Immanuelkerk
Klarinetweg 2
Barendrecht

Tijdstip: 19.30 uur

Agenda:

Opening

Mededelingen

Lezing over 'Wat is een goed zondagsschooluur'

Pauze

Vragenbespreking in groepjes

Korte gezamenlijke bespreking van de vragen

Rondvraag

Sluiting

Het is de bedoeling dat de bijeenkomst om 21.30 uur is beëindigd.

Alle leidinggevenden van zondagsscholen en andere belangstellenden

zijn van harte welkom !

Hartelijke groeten,

Corry Teeuw

Terug

Deel deze pagina: