Jaarabonnement Onze Hervormde Zondagsschool

Maandblad voor allen die betrokken zijn bij het zondagsschoolwerk

Onze Hervormde Zondagsschool is een maandelijkse uitgave van de bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag. Het blad opent met een meditatie van de voorzitter. Daarna volgt de vertelstof op de zondagsschool voor meestal vier weken, dat correspondeert met de roosters voor de verschillende leeftijdsgroepen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) van de bond. De vertelstof voor een zondag begint met een uitleg/exegese van het Bijbelgedeelte door een predikant, daarna volgen de vertelschets, geschreven door verschillende medewerkers werkzaam in het onderwijs. Hierbij wordt ook vermeld wat als verwerking van de vertelling met de kinderen gedaan kan worden. Het blad bevat ook iedere maand een bijdrage ‘Uit het land van de Bijbel' waarin nader op een Bijbelse persoon, plaats of voorwerp wordt ingegaan.

Verder worden de plaats en data van kadercursussen genoemd en is er in het blad ruimte voor organisatienieuws. Ook is er een rubriek ‘Boekbesprekingen' waar nieuwe boeken worden beoordeeld, een met het oog op het Kerstfeest veel gelezen rubriek! Het blad sluit altijd af met de stand van zaken rond de jaarlijkse actie van de Zondagsscholenbond.
‘Onze Hervormde Zondagsschool' ontvangt in het land grote waardering en mag een belangrijk hulpmiddel zijn bij het zondagsschoolwerk van (hersteld) hervormde gemeenten en ook van de Gereformeerde Gemeenten

Hoofdredacteur
J. Witvliet
Oldebroek

Eindredacteur
Ds. W. M. van der Linden
Sprang-Capelle

Abonnement loopt per kalenderjaar. Bij aanmeldingen gedurende het jaar ontvangt u eenmalig een (lager) aangepast abonnementstarief voor dat jaar. Betaling binnen 14 dagen na faktuurdatum.

Opzeggingen dienen voor 1 december voor het opvolgende jaar schriftelijk of via de e-mail te zijn gedaan aan het Bondsbureau.
Hervormd Bondsbureau
Beatrixstraat 20a
3862 DB Nijkerk
Telefoon: 033-245 66 99
e-mail: Bondsbureau@filternet.nl

 

 

29,95
Terug

Deel deze pagina: